De Luxemburgse arbeidsinspectie in 2020

De Inspection du travail et des mines (ITM – Luxemburgse arbeidsinspectie), die instaat voor de controle op de arbeidsvoorwaarden en de veiligheid op het werk in het Groothertogdom Luxemburg, heeft haar activiteitenverslag voor 2020 voorgesteld. Vorig jaar werd een grote inspanning geleverd om het aantal inspecteurs op het terrein te verhogen.

Activiteiten 2020: enkele cijfers
In 2020 ontving de Luxemburgse arbeidsinspectie 54.236 interventieverzoeken, waarvan iets minder dan 5% (2.484) betrekking had op de veiligheid op het werk. De andere verzoeken gingen over de arbeidsvoorwaarden (duur, contract, vakantie, ontslag, salaris, ...). Daarnaast voerde de arbeidsinspectie binnen verschillende domeinen 12.728 inspecties uit (zie tabel 1).
 
Tabel 1 – Controles van de Luxemburgse arbeidsinspectie (2020)
Detachering
4.333
Controles op sluiting van bouwplaatsen
3.207
‘Covidcontroles’
2.102
Bouwplaatsbezoeken
1.491
Arbeidsrecht
1.060
Veiligheid en gezondheid op het werk
318
Zwartwerk
84
Ongevallen, incidenten en dreigend gevaar
75
Illegale arbeid
54
Mensenhandel
4
 
Gezondheidscrisis
In maart en april 2020, tijdens de eerste lockdown, bezochten de inspectiediensten 3.207 bouwplaatsen om na te gaan of de activiteiten er effectief waren stilgelegd. Daarnaast voerde de Luxemburgse arbeidsinspectie van midden maart tot eind december 2.102 specifieke controles uit in het kader van de bestrijding van de pandemie. Ze zag erop toe dat de maatregelen door zowel werkgevers als werknemers in alle economische sectoren werden nageleefd.
 
Gedetacheerde werknemers
De arbeidsinspecteurs controleerden ook de in het Groothertogdom Luxemburg gedetacheerde werknemers. Gezondheidscrisis of niet, bijna 140.000 werknemers (nauwelijks minder dan in 2019) waren in 2020 naar Luxemburg gestuurd om er tijdelijke opdrachten uit te voeren. Die werknemers moeten, net als hun werkgevers, de Luxemburgse arbeidswetgeving naleven. Een op de drie controles leidde tot een boete: “Het gaat om bedrijven die de aangifte proberen te omzeilen of die de gedetacheerde werknemers niet van een goede uitrusting voorzien”, legt de arbeidsinspectie uit.
 
Aantal ongevallen
Het aantal in 2020 gerapporteerde ongevallen (581, waarvan 4 met een dodelijke afloop) is met bijna 25% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De arbeidsinspectie stelde een toename vast van het aantal ongevallen dat verband houdt met werken op hoogte en het gebruik van steigers (op bouwplaatsen of in bedrijven) en besliste om op dit punt nog waakzamer te zijn. Het aantal gemelde ongevallen was bovendien het hoogst in de bouwsector (zie tabel 2).
 
Tabel 2 – Aangegeven arbeidsongevallen per sector in 2020
Transport
30
Diensten en schoonmaak
31
Gezondheid
39
Administratie
67
Handel
72
Industrie
88
Andere
93
Bouw
161
Totaal
581
 
Meer inspecteurs
In 2020 heeft de Luxemburgse overheid haar personeelsbestand verder uitgebreid. Op 31 mei 2021 waren er 92 arbeidsinspecteurs in dienst, waarvan 64 op het terrein (ter vergelijking: in 2017 waren dat er slechts 19). Er zijn ook 39 inspecteurs in opleiding. De opleidingsperiode is één tot twee jaar.
 
Toekomst
Volgens de minister van Werk moet de arbeidsinspectie haar aanwezigheid op het terrein verder verhogen en haar adviserende rol versterken. De minister wil ook dat de inspectiedienst zich meer bezighoudt met de problemen in verband met pesten en telewerken. Hij kondigde bovendien aan dat zijn diensten een wettekst aan het voorbereiden waren die de arbeidsinspectie zou toelaten in te grijpen bij een werknemer thuis wanneer die daar een beroepsopdracht uitvoert.
 
Bronnen: gouvernement.lu (1,2), wort.lu, lequotidien.lu
: preventMail 26/2021