Covid-19-verplichtingen uitgebreid

De wijzigingen van 12 januari aan het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, veralgemenen verschillende verplichtingen die reeds van toepassing zijn op specifieke groepen/sectoren. Deze maatregelen treden onmiddellijk in werking en zijn in principe van toepassing tot 1 maart 2021.

Register bijhouden
De verplichting om een register met gegevens van buitenlandse werknemers bij te houden, was aanvankelijk uitsluitend van toepassing in vijf specifieke sectoren (bouw-, schoonmaak-, landbouw-, tuinbouw- en vleessector)[1] maar wordt nu uitgebreid naar alle sectoren. Alle werkgevers of gebruikers die werknemers (of zelfstandigen) die in het buitenland wonen of verblijven en die tijdelijk in België worden tewerkgesteld, moeten dus een dergelijk register bijhouden. Dit register is bestemd voor de contactopsporing en bevat gegevens zoals de verblijfplaats, het telefoonnummer en de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werk in België heeft samengewerkt. Het register kan opgevraagd worden door de contactopsporingsdiensten en door de inspectiediensten. 
 
PLF
Werkgevers of gebruikers in alle sectoren waar werknemers of zelfstandigen uit het buitenland tijdelijk worden tewerkgesteld, moeten verplicht nagaan of het PLF (Passagier Lokalisatie Formulier) ingevuld is. Indien de werknemer of zelfstandige uit het buitenland dit niet gedaan heeft, moet de werkgever erop toezien dat dit formulier ingevuld is voor de aanvang van het werk in België.
 
Negatieve Covid-19-test
De werknemer of zelfstandige uit het buitenland moet ook bewijs kunnen leveren van een negatieve coronatest die minder dan 72u voor de aanvang van zijn werkzaamheden in België is afgenomen (behalve als hij minder dan 48 uur in België verblijft of grensarbeider is). Ook deze verplichting geldt voortaan zonder onderscheid voor alle sectoren. Het negatieve testresultaat kan worden gecontroleerd door de arbeidsarts en door de inspectiediensten.
 
Verplichtingen naleven
Alle personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, moeten de verplichtingen inzake Covid-19 naleven die zijn opgelegd door de bevoegde overheden. Dit is een nieuwe algemene verplichting, waarmee uiteraard de regels inzake quarantaine, testen en contactopsporing worden bedoeld, maar bijvoorbeeld ook de regels inzake het PLF voor iedereen die terugkeert uit een rode zone. De arbeidsartsen en de inspectiediensten kunnen op de arbeidsplaats aan alle betrokkenen vragen om bewijs te leveren dat zij deze verplichtingen naleven (bv. door het voorleggen van een negatief testresultaat in de situaties waar dat verplicht is).
 
Geen negatief testresultaat
Voor sommige personen vervalt de verplichting inzake het voorleggen van een negatief testresultaat indien zij in het kader van hun functie naar België reizen vanuit een rode zone. Dit is onder andere het geval voor transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren of die alleen op doorreis zijn, zeevarenden en grensarbeiders.
 
Wettekst:
 
 

[1] Deze verplichting is niet van toepassing op grensarbeiders of wanneer het verblijf in België minder dan 48u duurt

 

: preventActua 03/2021