Covid-19: reeks ISO-normen nu gratis beschikbaar

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft een reeks normen gratis ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de wereldwijde inspanningen om de gezondheidscrisis te beheersen. Op 18 juni 2021 publiceerde de organisatie een lijst met deze normen, die onder andere de in juni 2021 gepubliceerde norm voor het omgaan met psychosociale risico’s bevat.

Normen voor beschermingsmiddelen
Naast diverse normen rond uitrusting/bescherming in de zorgsector, staan onder meer ISO 13688 over beschermende kleding (ISO 13688:2013, Beschermende kleding - Algemene eisen) en ISO 16976 over ergonomische factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (ISO/TS[1] 16976-8:2013, Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Menselijke factoren - Deel 8: Ergonomische factoren) op de lijst.
 
Managementnormen
Ook de norm ISO 31000 inzake risicobeheer (ISO 31000:2018, Risicobeheer - Richtlijnen) kan worden geraadpleegd. In de lijst is eveneens de norm ISO 45003 over psychosociaal risicobeheer opgenomen (alleen in het Engels), die gepubliceerd werd in juni 2021 (ISO 45003:2021, Occupational health and safety management - Psychological health and safety at work - Guidelines for psychosocial risk management).
Tot slot wordt ook de norm ISO 45005 inzake veiligheid op het werk tijdens de Covid-19-pandemie (ISO/PAS[2] 45005:2020, Occupational health and safety management - General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic) gratis ter beschikking gesteld.
 
Bron: iso.org (18 juni 2021)
 

[1] De afkorting TS (Technical Specification) verwijst naar een technische specificatienorm.
[2] De afkorting PAS (Publicly Available Specification) geeft aan dat deze norm publiekelijk beschikbaar is.

 

: preventMail 25/2021