Covid-19: mag men werken in de bouwsector?

Bouwunie, de sectororganisatie voor zelfstandigen en kmo’s uit de bouwsector in Vlaanderen, kaart de volgende vraag aan: onder welke voorwaarden mag men werken in de bouwsector tijdens de coronacrisis?

Werken in openlucht of in onbewoonde gebouwen
Mits inachtneming van de social distancing-maatregelen mogen bouwactiviteiten buitenshuis en binnenactiviteiten in niet-bewoonde gebouwen en woningen plaatsvinden. In een leegstaand appartement in een (voor het overige) bewoonde blok mogen dus wel werken uitgevoerd worden (maar niet in gemeenschappelijke delen).
 
Hoogdringendheid
Werken in bewoonde gebouwen zijn enkel toegelaten wanneer het gaat om dringende herstellingen in het kader van veiligheid, welzijn en hygiëne (d.i. loodgieter, herstellingen). Dit geldt ook voor de gemeenschappelijke delen in appartementsgebouwen.
 
Aankoop van bouwmaterialen
Handelaars in bouwmaterialen mogen hun klanten blijven bevoorraden, maar enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel ‘1 klant per 10 m²’.
 
 
Meer info:
- Constructiv publiceerde een infofiche voor bouwbedrijven: Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op bouwplaatsen
- Op de website van de FOD WASO is een document ‘Social distancing verklaard’ beschikbaar. Dit document legt uit hoe de social distancing-regels door de bedrijven kunnen worden toegepast.

 

: preventMail 14/2020
: Bouw