Covid-19 en hoge temperaturen: ventilatie van de werkplek

Het Franse ministerie van Werkgelegenheid heeft een fiche gepubliceerd met aanbevelingen voor het gebruik van ventilatie-, luchtverversings- en airconditioningapparaten om het risico op besmetting met Covid-19 te beperken op de werkplek.

Verspreiding van het virus
Het virus dat Covid-19 veroorzaakt, wordt hoofdzakelijk van de ene persoon op de andere overgedragen via ademhalingsdruppeltjes in de lucht. Deze druppeltjes kunnen een grotere afstand afleggen bij een hogere luchtsnelheid. Hoewel het dragen van een masker de verspreiding van potentieel besmette druppeltjes beperkt, volstaat deze bescherming soms niet als men onvoldoende afstand bewaart of in geval van significante luchtverplaatsingen op de werkplek.
 
Principes
In het algemeen moeten tijdens deze Covid-19-pandemie twee principes in acht worden genomen: zorgen voor luchtverversing (om de potentieel aanwezige virussen te verdunnen) en luchtmenging beperken (om de potentieel aanwezige virussen zo weinig mogelijk te verspreiden). De toevoer van verse buitenlucht gebeurt door middel van mechanische en/of natuurlijke ventilatie (bv. door vensters te openen).
 
Airconditioning
De blaassnelheid van de airco dient te worden beperkt zodat de snelheid van de luchtstroom op hoofdhoogte laag blijft (als de luchtsnelheid in een ruimte beperkt wordt tot maximaal 0,4 m/s, zullen de personen die zich daar bevinden geen luchtverplaatsing gewaarworden). Dit principe geldt ook voor aircosystemen die werken met lokale luchtcirculatie (ventilatorconvector, mobiele airco, …) en voor luchtkoelers (toestellen die verdamping gebruiken om de temperatuur van een luchtstroom te verminderen).
Het is raadzaam om centrale ventilatie- en aircosystemen die de lucht gedeeltelijk recycleren, volledig te laten werken met verse lucht of ze zodanig in te stellen dat ze zo weinig mogelijk gerecycleerde lucht gebruiken. In lokalen waar zich meerdere personen bevinden, is het raadzaam om de airco alleen te gebruiken als dat nodig is om aanvaardbare werkomstandigheden te verzekeren.
 
Filters
Ventilatie- en aircosystemen zijn gewoonlijk niet uitgerust met filters die besmette aerosols volledig kunnen tegenhouden (filters van de categorie HEPA volgens de EN 1822-1-norm).  Voor de eventuele vervanging van de bestaande filters door een efficiënter filtersysteem moet men eerst advies vragen aan de leverancier van het ventilatie- of aircosysteem. Aangezien ventilatiesystemen momenteel niet worden beschouwd als vectoren voor de overdracht van het virus via aerosols, is het meestal niet nodig de filters te vervangen.
 
Ventilatoren
Ventilatoren zorgen voor snelle luchtverplaatsingen waarbij besmette deeltjes over een grote afstand kunnen worden verspreid. Het is bijgevolg beter het gebruik ervan te vermijden in lokalen waar zich meerdere personen bevinden. Grote ventilatoren, die bijvoorbeeld aan het plafond hangen, zijn absoluut te vermijden omdat ze zorgen voor aanzienlijke luchtverplaatsingen die moeilijk controleerbaar zijn.
Als het gebruik van individuele ventilatoren absoluut noodzakelijk is om aanvaardbare werkomstandigheden te verzekeren bij hoge temperaturen, dan moet:
- de snelheid van de door de ventilatoren verplaatste lucht worden beperkt en moeten de ventilatoren zo dicht mogelijk bij de betreffende personen worden geplaatst om voor de nodige afkoeling te zorgen met een zo gering mogelijke luchtverplaatsing;
- de afstand tussen de personen worden vergroot of moeten er schermen worden geplaatst om te vermijden dat een persoon zich binnen de luchtverplaatsingsafstand bevindt van een ventilator die een andere persoon verkoelt.
 
Bron:
: preventMail 26/2020