Coronavirus: wat met bouwvakkers?

Er zijn verschillende preventiemaatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen Covid-19. Men zet hierbij maximaal in op telewerk. Maar hoe zit het met de arbeiders uit de bouwsector? Volgens het ACV van Luik zijn de genomen maatregelen ontoereikend. De Confederatie Bouw vraagt om overgangsmaatregelen. Welke problemen worden aan de kaak gesteld?

Te veel personen samen
Arbeiders die carpoolen om naar de werf te gaan, zitten meerdere uren in een kleine ruimte samen. Bovendien nemen veel bouwvakkers op hetzelfde ogenblik lunchpauze, waardoor er geen spreiding is van het aantal aanwezigen in de kantine.
 
Ontsmetting van handen en gereedschap
Op sommige werven is er geen ontsmettingsmiddel of zeep aanwezig om de handen te wassen. Bovendien zou men bij ploegwisselingen de bouwmachines die door anderen worden gebruikt, moeten desinfecteren. En welke preventiemaatregelen moet men nemen wanneer men gereedschap doorgeeft?
 
Gebrek aan informatie
Werkgevers geven hun arbeiders op werven niet altijd voldoende informatie over de te nemen maatregelen. Daarnaast kan men zich de vraag stellen of buitenlandse onderaannemers die de taal niet machtig zijn, de verstrekte informatie wel goed begrijpen. Bovendien worden de vertegenwoordigers van het cpbw niet altijd geïnformeerd of wordt hun mening niet altijd gevraagd over de genomen of te nemen maatregelen. Tot slot worden verdachte gevallen niet gemeld en worden er dus ook geen preventiemaatregelen genomen. 
 
Voorgestelde oplossingen
Het ACV is van oordeel dat werven waar in de sanitaire installaties geen producten aanwezig zijn om de handen te wassen, gesloten moeten worden tot men gevolg geeft aan deze maatregel. Bouwmachines en andere voertuigen moeten worden ontsmet. Bouwvakkers moeten hun lunchpauzes spreiden om grote drukte te vermijden, en carpoolen zou men moeten verbieden. Er moet ook ontsmettende zeep aanwezig zijn in de kantines en arbeiders die met verdachte gevallen in contact komen, moeten in quarantaine worden geplaatst.
 
Verzoek om overgangsmaatregelen
De Confederatie Bouw is er zich van bewust dat het voor veel bouwbedrijven niet vanzelfsprekend is om aan de afstandsmaatregelen te voldoen. Zij vraagt om overgangsmaatregelen, zodat er tijd is om bouwplaatsen op te schorten, wat enkele dagen kan duren.
 
Bron: 7sur7.be (17.03.2020), bx1.be (18.03.2020)
: preventMail 11/2020