Coronavirus: kan het via de airco verspreid worden?

Er zijn nieuwsberichten verschenen waarbij wordt aangegeven dat het coronavirus SARS-Cov-2 zich zou kunnen verspreiden via het ventilatiesysteem. Betekent dit dan ook een verhoogd risico op besmetting voor kantoormedewerkers? Edelhart Kempeneers, arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde, geeft een antwoord op deze vraag.

Detectie van sporen
Er zijn inderdaad zowel in een ziekenhuis in Singapore als op een cruiseschip (de Diamond Princess) sporen van het SARS-Cov-2-virus teruggevonden in de airconditioningssystemen van de kamer van patiënten met Covid-19. Dit zou kunnen betekenen dat het virus via deze weg verspreid wordt wanneer gebruikgemaakt wordt van verluchtingssystemen met gerecycleerde lucht.
 
Verdere verspreiding?
Er is echter nog een verschil tussen detectie van sporen in de verluchtingsbuizen aanpalend aan de ruimte waar een besmette persoon verblijft en de mogelijkheid tot verdere verspreiding met risico op besmetting.
 
Virus overleeft niet lang buiten lichaam
Het coronavirus overleeft niet lang buiten het lichaam van een mens, behalve onder bepaalde omstandigheden op oppervlaktes (dan kan het variëren van twee uur tot negen dagen). Er is weinig kans dat er via het verluchtingssysteem een groot risico is op effectieve besmettingen. Dit is anders voor meer airborne organismen zoals bijvoorbeeld de tuberculosebacil of het mazelenvirus.
 
Kantooromgeving
Bijkomend is er nog een verschil tussen dergelijke settingen (permanente aanwezigheid van een zeer besmettelijke patiënt in een ruimte) en een kantooromgeving = geen permanente aanwezigheid + geen ernstige zieke (en dus besmettelijke) mensen aanwezig.
 
Conclusie
Ik zou dus momenteel hiervoor geen extra maatregelen voorzien; er is geen reden tot ongerustheid.
 
: preventMail 11/2020