Coronacrisis weegt op mentaal welzijn van werknemers

Een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta bij meer dan 2.000 werknemers (uitgevoerd in september 2020) toont aan dat de coronacrisis doorweegt op het mentale welzijn van de Belgische werknemers. Het merendeel van hen vindt wel dat de werkgever de afstands- en hygiënemaatregelen op de werkvloer goed organiseert en naleeft.

Stress
Uit de enquête blijkt dat vier op de tien werknemers meer stress ervaren door de coronacrisis. Volgens Tom Vlieghe van Acerta ligt een deel van de verklaring hiervoor in de toegenomen werkdruk en de vervaging van de grens tussen werk- en privéleven. Ook andere factoren beïnvloeden de mentale veerkracht van de werknemers: verminderde sociale contacten, onzekerheid over scholen, gezinsleden die in quarantaine moeten en de steeds wijzigende regels.
Bijna een kwart (24%) zegt minder gelukkig te zijn; 11% ervaart daarentegen meer geluk dan voorheen.
 
Onzeker over job
Een werknemer op de vijf vreest dat hij zijn job zal verliezen, en een op drie vreest voor de job van een of enkele collega’s. 18% van de deelnemers denkt dat hun bedrijf failliet zal gaan als er een tweede lockdown komt. 52% meent echter dat het bedrijf klaar is voor een nieuwe lockdown.
 
Te weinig steun van leidinggevenden
Zes op de tien deelnemers aan het onderzoek vinden dat ze voldoende contact hebben met de leidinggevenden en/of collega’s, maar vier op de tien zeggen de steun van hun leidinggevende te missen. Tom Vlieghe: “Voor de nodige mentale ondersteuning aan medewerkers zouden werkgevers leidinggevenden beter moeten omkaderen opdat zij zelf weer steviger in de schoenen zouden staan.”
 
Goede punten voor veiligheid
Wel positief: drie op de vier medewerkers vinden dat hun werkgever de organisatie van de afstands- en hygiënemaatregelen op de werkvloer goed aanpakt. Werkgevers gaan strikt om met de maatregelen om een tweede lockdown te vermijden.
 
Bron: acerta.be
: preventMail 38/2020