Codex - Boek X Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

Codex Welzijn op het werk - Boek X Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Nieuwe Codex
 
Linken in PreventLex
Concordantie
Opmerkingen
oude Codex-structuur
referentie KB
 
Titel VIII - Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties
Hfst. 7 - Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst
KB van 16 juli 2004 betreffende bepaalde aspecten
van nacht- en ploegenarbeid die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
BS 9 augustus 2004
 
 
Titel VIII - Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties
Hfst. 4 - Uitzendkrachten
KB van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk van uitzendkrachten
BS 28 december 2010
 
 
Titel VIII - Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties
Hfst. 2 - Jongeren op het werk
KB van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk
BS 3 juni 1999
 
 
Titel VIII - Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties
Hfst. 3 - Stagiairs
KB van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs
BS 4 oktober 2004
 
 
Titel VIII - Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties
Hfst. 1 - Moederschapsbescherming
KB van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming
BS 18 mei 1995

 

Meer gedetailleerde concordantie-informatie is beschikbaar in de tabel op de website van de FOD Waso

Meer over de Codex welzijn op het werk: overzichten, teksten, toelichtingen