Codex - Boek IX Collectieve bescherming en individuele uitrusting

Codex Welzijn op het werk - Boek IX Collectieve bescherming en individuele uitrusting zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Nieuwe Codex
 
Linken naar PreventLex
Concordantie
Opmerkingen
oude Codex-structuur
referentie KB
Titel VII - Collectieve en individuele bescherming
Hfst. 3 – Collectieve beschermingsmiddelen
KB van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen
BS 7 oktober 2013
 
Titel VII - Collectieve en individuele bescherming
Hfst. 2 – Persoonlijke beschermingsmiddelen
KB van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
BS 14 juli 2005
 
Titel VII - Collectieve en individuele bescherming
Hfst. 1 - Werkkledij
KB van 6 juli 2004 betreffende de werkkledij
BS 3 augustus 2004
 
ARAB, art. 37
In deze titel wordt de inhoud van een ARAB artikel overgenomen, nl. Het verbod op het dragen van loshangende werkkledij in de buurt van arbeidsmiddelen met bewegende delen. Dit ARAB artikel, art. 37, wordt opgeheven

Meer gedetailleerde concordantie-informatie is beschikbaar in de tabel op de website van de FOD Waso

Meer over de Codex welzijn op het werk: overzichten, teksten, toelichtingen