Codex - Boek III Arbeidsplaatsen

Codex Welzijn op het werk - Boek III Arbeidsplaatsen zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Nieuwe Codex
 
Linken naar PreventLex
Concordantie
Opmerkingen
oude Codex-structuur
referentie KB
Titel III – Arbeidsplaatsen
Hfst. 1 – Basiseisen
Afdeling 1 - 6
KB van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden     
BS 5 november 2012
Afdeling VII Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen is niet opgenomen in Boek III maar wel in een afzonderlijke titel van Boek VIII – Ergonomische belasting
 
Afdeling VIII Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk is ondergebracht in een afzonderlijke titel 6
Titel III – Arbeidsplaatsen
Hfst. 2 – Elektrische installaties
 
KB van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen
BS 19 juni 2008
 
Titel III – Arbeidsplaatsen
Hfst. 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen
 
KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen
BS 23 april 2014
 
Titel III – Arbeidsplaatsen
Hfst. 4 - Bijzondere arbeidsplaatsen
Afd. 10 - Ruimten met risico's voor werknemers door een explosieve atmosfeer
 
KB van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen
BS 5 mei 2003
 
Titel III – Arbeidsplaatsen
Hfst. 4 - Bijzondere arbeidsplaatsen
Afd. 9 - Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
KB van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen    
BS 15 mei1998
 
Titel III – Arbeidsplaatsen
Hfst. 1 – Basiseisen
Afd. 8 - Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk
KB van 17 juin 1997 betreffende de veiligheid- en gezondheidssignalering
BS 19 september 1997
Oorspronkelijk werd dit KB ingevoerd in Titel III – Arbeidsplaatsen, Hfst. 1, afd. 1. Bij de verschijning van het KB Arbeidsplaatsen in 2012 werd het naar afdeling 8 verschoven.
Titel 7 Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Titel III – Arbeidsplaatsen
Hfst. 5 – Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 
KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
BS 7 februari 2001
Deze titel is niet verschenen in de codificatie-tekst. Het KB is aan herziening toe. Het KB blijft dus als afzonderlijke tekst behouden totdat de herziening afgerond is.

Meer gedetailleerde concordantie-informatie is beschikbaar in de tabel op de website van de FOD Waso

Meer over de Codex welzijn op het werk: overzichten, teksten, toelichtingen