CLP: gevarenklassen voor hormoonverstoorders en persistent toxische stoffen voor het milieu

Op 31 maart 2023 verscheen een gedelegeerde Europese verordening die wijzigingen aanbrengt in de bijlagen van de CLP verordening (2008/1272/EG). Hierdoor komen er bijkomende gevarenklassen en indelingscriteria voor hormoonverstoorders, voor (zeer) persistent, bioaccumulerend, toxische stoffen (PBT en zPzB) en voor (zeer) persistent, mobiel, toxische (PMT en zPzM) stoffen.

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: preventActua 09/2023