Care for you (Volvo & Securex)

 

Als je ziek bent, dan is je werk al meteen letterlijk en figuurlijk “ver van je bed”. En als je de pech hebt om echt langdurig thuis te moeten blijven, wordt de afstand met de dag groter. De drempel om terug te keren lijkt steeds hoger te worden. In 2008 besloot Volvo hier wat aan te doen en startte het project “Care for you”. En dat mocht letterlijk worden genomen, want Volvo begeleidt sindsdien zijn zieke werknemers in hun ziekteproces. Securex Externe Dienst voor Preventie & Bescherming werkte hier maar al te graag actief aan mee. Het project strookte immers volkomen met de eigen waarden van de Securex groep en de slogan “Human Capital Matters” waarmee het zijn klanten van dienst is.

Door regelmatig contact op te nemen met de zieke werknemer en hem of haar zelfs uit te nodigen voor een evaluerend gesprek wordt een speciale verbondenheid gecreëerd. Met het grootste respect voor zowel het genezingsproces als voor het medisch beroepsgeheim wordt samen vooruit gekeken op welke wijze de werknemer terug kan geïntegreerd worden op het werk. De werkgever van zijn kant krijgt inzicht op de duur, oorzaken en aard van het ziekteverzuim en kan zijn welzijnsbeleid hierop enten. Samen met Securex wordt dan werk gemaakt van een betere ergonomie of een aangepast gezondheidsbeleid rondom bepaalde arbeidsposten of wordt (zoals onlangs) een gezamenlijke actie met adviezen en hulp rond slaapproblematiek op poten gezet.

 

Hoe gaan Volvo en Securex in de praktijk te werk?
 

1. Maandelijkse contactnemingen

De werkgever bespreekt in eerste instantie het gezondheidsprobleem met zijn zieke werknemer en neemt nota van de vermoedelijke duur van afwezigheid en de behandeling. Dan is het cruciaal om de band met het werk zo goed mogelijk te bewaren. De werknemer wordt via weekberichten regelmatig op de hoogte gehouden van interne zaken. Hij krijgt ook van zijn baas de juiste contactnummers en coördinaten toegestuurd van verzekerings- en andere instanties, of wordt zelfs direct doorverwezen naar specialisten, ziekenfondsen of psychologische hulpverleners. Tevens moedigt men de herstellende werknemer ook aan om regelmatig zelf contact te maken met zijn leidinggevenden. Intern zorgt de werkgever er ook voor dat de leidinggevenden van de zieke werknemer ook op de hoogte blijven van de toestand met respect voor het medische geheim.


2. 6 maandelijkse bezoeken bij de “Care for you” Consulent en de Securex Arbeidsgeneesheer

Tijdens deze bezoeken wordt een stappenplan opgemaakt. De werknemer krijgt zeer praktische hulp aangeboden om de re-integratie te bevorderen. De mogelijkheden bij de terugkeer worden onderzocht: via deeltijds werk of aangepast werk, via VDAB, … De arbeidsgeneesheer geeft ook professioneel advies rondom de ziekte.


3. Preventieve acties

De verschillende re-integraties worden in het jaarverslag opgenomen. De werkgever krijgt daardoor duidelijke informatie over mogelijke knelpunten in zijn organisatie en zijn interne dienst kan dan de nodige stappen ondernemen ter preventie.

 

Voor meer informatie kan u Mevr. Viviane De Boey contacteren op viviane [dot] de [dot] boey [at] securex [dot] be