Arbeidsongevallencijfers in de privésector

In 2006 gebeurden méér arbeidsongevallen dan in 2005, althans in absolute aantallen. Het aantal ernstige en dodelijke ongevallen nam echter af. De voorbije jaren werd de arbeidsongevallenregistratie meer geïnformatiseerd en gedigitaliseerd waardoor het Fonds voor Arbeidsongevallen de cijfers diepgaander kunnen analyseren en opsplitsen naar sector.

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: PreventActua 2/2008