Anti-discriminatie wet: Redelijke aanpassingen op het werk in België

In een arrest verschenen op 31 juli 2013 in het Publicatieblad, oordeelt het Europees Hof van Justitie dat Italië de verplichting, voor alle werkgevers, om te voorzien in redelijke aanpassingen voor alle personen met een handicap niet correct toegepast heeft. In België vindt men deze verplichting, opgelegd door richtlijn 2000/78/EG, terug in de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. Over welke aanpassingen gaat het? Welke zijn de criteria om ze als ‘redelijk’ te kunnen beschouwen? Hoe kunnen ze bijdragen tot de (re)integratie van personen met een handicap?

Dit gedeelte van de site is enkel toegankelijk voor abonnees.

Op onze site vindt u alle nodige informatie omtrent de verschillende abonnementsformules, nl. het preventAssist abonnement en het preventEssentials abonnement.

Indien u reeds over een abonnement beschikt, meld u dan hier aan om verder te lezen

Als abonnee uw wachtwoord vergeten? Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.

: PreventFocus 07/2013