17 onveilige hefbruggen uit de handel gehaald in Nederland

De Nederlandse Inspectie van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft vorig jaar zeventien importeurs gedwongen de handel te staken in onveilige hefbruggen. Het gaat om apparatuur die garagebedrijven gebruiken om auto’s omhoog te brengen, zodat ze van onderaf reparaties kunnen uitvoeren.

Bij 31 importeurs en handelaren van hefbruggen zijn inspecties uitgevoerd. Bij meer dan de helft van de bedrijven (17) hebben de inspectiediensten opgetreden. Bij 7 bedrijven werden technische tekortkomingen geconstateerd aan de hefbruggen waardoor de brug niet voldeed aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Daarnaast hebben 10 bedrijven een waarschuwing gekregen voor het ontbreken van een verklaring van overeenstemming of het ontbreken van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

Meer lezen

: PreventMail 152/2013