Gezondheidsbevordering op het werk

 

Sinds het Europees Netwerk voor Gezondheidsbevordering op het Werk (ENWHP) officieel werd opgericht in 1996, speelt het in Europa een voortrekkersrol inzake de bevordering van de gezondheid op de werkplek. Door het uitvoeren van een aantal gezamenlijke initiatieven, ontwikkelde het netwerk criteria voor goede praktijken omtrent gezondheidsbevordering op het werk. De visie van het ENWHP luidt "gezonde werknemers in gezonde bedrijven".

Bij de verschillende initiatieven hieronder vindt u meer informatie over het project, achtergrondinformatie bij het thema, folders - checklists - richtlijnen en ander materiaal dat u kan downloaden, alsook voorbeelden van goede praktijken in bedrijven. 
 

De initiatieven

 

Meer info over gezondheidsbevordering op het werk? Klik hier.

Of bezoek de website van het Europees Netwerk voor Gezondheidsbevordering op het Werk: www.enwhp.org

Conferentie “Gezond en duurzaam werken voor mensen met een chronische ziekte”, Brussel, 22-23 oktober 2013

Op 22 en 23 oktober 2013 organiseerde Prevent-Foundation in samenwerking met het Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP) en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering RIZIV, een Europese conferentie over jobbehoud en re-integratie van chronisch zieke personen in het arbeidsproces. De conferentie kreeg de financiële steun van de Europese Commissie.

De conferentie kwam er aan het einde van een twee jaar durende campagne om de aandacht te vestigen op de mogelijkheden om werknemers met een chronische aandoening aan het werk te houden of hun re-integratie te bevorderen. Op de conferentie presenteerde men de campagneresultaten, alsook richtsnoeren en modellen van goede praktijken.

De conferentie bood de gelegenheid om het bewustzijn over de impact en de omvang van chronisch zieken op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid te vergroten en de uitwisseling van kennis te bevorderen.

Meer over deze conferentie? Surf naar www.workadaptedforall.eu