Voorwaarden - Vorming van de preventieadviseur (codex)

Overzicht Toelatingsvoorwaarden:

Basisvorming voor
preventieadviseur
Niveau 3 (40u)
Multidisciplinaire basisopleidng
(120u)
Specialisatiemodule tot preventieadviseur Niveau 2
(90u)
Specialisatiemodule tot preventieadviseur Niveau 1
(280u)
Specialisatiemodule tot preventieadviseur in de psychosociale aspecten (280u) Specialisatiemodule tot preventieadviseur in de arbeidshygiene
(280u)
Specialisatiemodule tot preventieadviseur in de ergonomie
(280u)
Getuigschrift hoger middelbaar onderwijs vereist*
Getuigschrift Multidisciplinaire basisopleiding vereist vereist vereist vereist vereist
Bachelor getuigschrift vereist*
Master met belangrijk aandeel psychologie en sociologie en basiskennis arbeid en organisatie. vereist
Master vereist vereist
* indien geen getuigschrift Getuigschrift Basisvorming Niveau 3 + attest van 5 jaar nuttige en praktische ervaring afgeleverd door werkgever. Getuigschrift Specialisatie Niveau 2 + attest van 5 jaar nuttige en praktische ervaring afgeleverd door werkgever.