Preventieadviseur Niveau 1 - september 2021

De opleiding leidt toekomstige preventieadviseurs niveau 1 op om hun taken in de interne of externe preventiedienst op te nemen. De opleiding kadert in de bepalingen van de welzijnswet en de codex over het welzijn op het werk waarbij de werkgever een preventiebeleid voert om de gevaren en risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op te sporen en tijdig maatregelen te nemen. De preventieadviseurs staan de werkgevers hierin bij.

Doelgroep

Toekomstige preventieadviseurs in bedrijven met verhoogd risico (groep A) of externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. De preventieadviseur niveau 2 die een upgrade wil maken naar het niveau 1 volgt eveneens deze opleiding.
 

Programma 

Het programma is conform de codex, boek II, titel 4 betreffende de vorming en bijscholing van de preventieadviseurs.  De opleiding is opgebouwd uit modules, die elk een specifiek onderdeel van de taken en opdrachten van de preventieadviseur omvatten:  context en wettelijk kader van het preventiebeleid en de preventieadviseur, zorgsystemen, ergonomie en psychosociale risico’s, arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne. 
 

Kennis

In de specialisatiemodule niveau 1 worden de welzijnsdomeinen uit de multidisciplinaire basisopleiding verder uitgediept. De lessen focussen op de risicoanalysemethodes, evaluatietechnieken en preventiemaatregelen, aangepast aan de eigen situatie. Aandacht gaat ook uit naar de organisatieontwikkeling, de preventiecultuur en de rol van alle actoren. 
 

De vaardigheden

De opleiding is praktijkgericht en sluit aan bij de behoeften op het terrein. Elk thema wordt voorgesteld aan de hand van voorbeelden en cases. Het uitwerken en presenteren van de tussentijdse opdrachten zorgt voor een intensief praktijkgericht leertraject. De voorbereidingstijd van de opdrachten is grotendeels binnen de opleidingsuren voorzien, net als de bedrijfsbezoeken in de omgeving.
 

Studiemateriaal

De deelnemers beschikken over een elektronisch leerplatform met de presentaties, het cursusmateriaal, toegang tot de online kennisbank prevent.be en de wetteksten preventlex.be.  
 

Begeleiding

Een team van ervaren medewerkers en kerndocenten zorgt voor een goede omkadering en ondersteuning, een warme sfeer in een professionele omgeving.  
 

Evaluatie

Elke module sluit af met een evaluatie, dit kan een individuele of groepspaper zijn of een kennistoets. Voor de eindevaluatie wordt een eindwerk gepresenteerd. De deelnemer ontvangt onmiddellijk een attest van slagen na een succesvolle eindevaluatie. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie in oktober 2023.
 

Academische partner

Prevent werkt samen met de Vrije Universiteit Brussel.
 

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding is een getuigschrift van de multidisciplinaire basisvorming (120u) vereist

EN 

een diploma van master of academische bachelor/of een getuigschrift van preventieadviseur niveau 2 mét 5 jaar relevante ervaring in welzijn op het werk.

 

Het getuigschrift MVK (Middelbare veiligheidskunde - Nederland) geeft deels vrijstelling tot het volgen van de multidisciplinaire basisvorming of de specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 2. De kennis van de Belgische welzijnswetgeving is echter een toelatingsvoorwaarde voor de specialisatie niveau1. Om dit tekort aan te vullen kan een schakelprogramma gevolgd worden. Neem hiervoor contact op met academy [at] prevent [dot] be of 016/910 910.
 

Praktisch

De opleiding start op 6 september 2021 en wordt afgesloten met een eindwerkpresentatie in februari 2023. De lessen zelf eindigen in oktober 2022.

De opleiding omvat 280 uur of 40 lesdagen met een wekelijkse lesdag op maandag, schoolvakanties en feestdagen uitgezonderd. De opleidingsuren zijn van 9u-16u30, met een middagpauze valt tussen 12.30 en 13.00 uur. 

De lessen gaan door in het bedrijvencentrum Hyphen-One te Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 (vijfde verdieping bij Prevent) op 10 min. wandelafstand van het station. De publieke parking Vaartkom ligt in de onmiddellijke omgeving.

Per academiejaar wordt deze opleiding 2 maal aangeboden: in februari en september.
 

Prijs

3.980,00 € (excl. 21% BTW) met inbegrip van digitale cursusteksten, koffie en thee, eindevaluatie en feestelijke proclamatie.

Deelnemers genieten gedurende de opleiding onbeperkt toegang tot de kennisbank www.prevent.be (PreventEssentials abonnement) en de wetteksten www.preventlex.be (PreventLex abonnement).

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Inschrijven kan via de link onderaan.

 

Information pratique
06/09/2021 - 13/02/2023
Code du cours: 
PA1-Ma-2109
Thème du cours: 
Multidisciplinair
Prix, en €: 
3.980,00 € (excl. 21% BTW)
course_organizer: 
Prevent
Lieu: 
Leuven