Milieucoördinator Niveau B - Januari 2021

De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Deze opleiding richt zich tot hen die een getuigschrift milieucoördinator B willen behalen.

Milieuzorg is, zeker voor het bedrijfsleven, een conditio sine qua non. Sedert 4 juli 1996 zijn bedrijven verplicht een interne of externe milieucoördinator aan te stellen die aan bepaalde vormingsvereisten moet voldoen. De milieucoördinator is dé sleutelfiguur in de uitbouw van de bedrijfsinterne en -externe milieuzorg. Hij promoot, implementeert en evalueert een proactief milieubeleid.
 

Programma 

De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Als toekomstige milieu-coördinatoren leren de cursisten een proactief milieubeleid promoten, invoeren en evalueren. De opleiding is gebaseerd op een wetenschappelijke basis die aangeboden wordt vanuit de academische wereld en de bedrijfswereld.

In eerste instantie wordt de relatie tussen de industriële activiteit en het leefmilieu nagegaan. Nadien wordt bekeken hoe het milieubeleid concreet vorm krijgt binnen het institutioneel kader en het management van een bedrijf. Via een meer technologische invalshoek wordt tot slot onderzocht hoe de meeste productieprocessen gepaard gaan met verontreiniging en hoe milieutechnologie wordt ingezet om de negatieve effecten te bestrijden. Per thema komen naast het probleem ook de wettelijke normen, de risico's, de preventiemaatregelen en de implicaties voor het beleid aan de orde. 

 • De opleiding omvat 2 taakopdrachten (projectwerken) met presentatie en bespreking in klasverband. De voorbereidingstijd is grotendeels binnen de opleidingsuren voorzien.
 • Wijzigingen in de milieuwetgeving worden op de voet opgevolgd en geintegreerd in het programma. 
 • De opleiding omvat 1 tot 2 bedrijfsbezoeken.
   

Toelatingsvoorwaarden

Voor de opleiding niveau B geldt een diploma van hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig.

Om erkend te worden als extern milieucoördinator niveau B moet men beschikken over een diploma van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad en moet men minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in het beheersen en voorkomen van milieuhinder en risico’s in een bedrijf, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.


Praktisch

 • De opleiding wordt jaarlijks aangeboden en loopt tussen januari en december met een wekelijkse lesdag.
 • De opleiding start op donderdag 14 januari 2021 en loopt tot december 2021.
 • De opleiding B is geïntegreerd in de opleiding A.
 • In de schoolvakanties is er geen les.
 • Het documenatiemateriaal en praktische info is online beschikbaar.

Plaats en dagindeling

 • Elke opleidingsdag vangt aan om 9u en eindigt om 16.30u.
 • De middagpauze valt tussen 12.30u en 13.00u. Broodjeslunch, water en warme dranken zijn inbegrepen in de prijs.
 • De lessen gaan door in het bedrijvencentrum Hyphen-One te Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 (vijfde verdieping bij Prevent) op 10 min. wandelafstand van het station. Er is parkeergelegenheid in de buurt, parking Vaartkom.

Eindevaluatie

 • De eindevaluatie is voorzien in februari 2022. 
 • De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch open boek examen en het verdedigen van een eindwerk. De resultaten van de groepsopdrachten worden procentueel mee opgenomen in de eindbeoordeling.
 • Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers.
 • Het getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie. 
   

Reglementaire invullingen

 • Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. 
 • De opleiding omvat de wettelijk voorziene 150 u of 22 dagen waarvan minimum 18 contactdagen
   

Prijs

 • Deze opleiding kost 2.700 € (excl. 21% BTW). Digitaal cursusmateriaal, eindevaluatie, koffiepauze en eindevaluatie inbegrepen.
 • Kosteloos annuleren kan enkel tot één week voor start van opleiding.
 • Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs.
 • Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).
 
 
Information pratique
14/01/2021 - 17/02/2022
Code du cours: 
MCB-Do-140121
Thème du cours: 
Milieu
Prix, en €: 
2.700 € (excl. BTW)
course_organizer: 
Prevent
Lieu: 
Leuven