Milieucoördinator Niveau B

Situering

 

De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Deze opleiding richt zich tot hen die een getuigschrift milieucoördinator B willen behalen.

Milieuzorg is, zeker voor het bedrijfsleven, een conditio sine qua non. Sedert 4 juli 1996 zijn bedrijven verplicht een interne of externe milieucoördinator aan te stellen die aan bepaalde vormingsvereisten moet voldoen. De milieucoördinator is dé sleutelfiguur in de uitbouw van de bedrijfsinterne en -externe milieuzorg. Hij promoot, implementeert en evalueert een proactief milieubeleid.

Programma

 

De cursus biedt de nodige technische en sociale vaardigheden aan om de bedrijfsinterne en –externe milieuzorg in de praktijk te kunnen uitbouwen. Als toekomstige milieu-coördinatoren leren de cursisten een proactief milieubeleid promoten, invoeren en evalueren. De opleiding is gebaseerd op een wetenschappelijke basis die aangeboden wordt vanuit de academische wereld en de bedrijfswereld.

In eerste instantie wordt de relatie tussen de industriële activiteit en het leefmilieu nagegaan. Nadien wordt bekeken hoe het milieubeleid concreet vorm krijgt binnen het institutioneel kader en het management van een bedrijf. Via een meer technologische invalshoek wordt tot slot onderzocht hoe de meeste productieprocessen gepaard gaan met verontreiniging en hoe milieutechnologie wordt ingezet om de negatieve effecten te bestrijden. Per thema komen naast het probleem ook de wettelijke normen, de risico's, de preventiemaatregelen en de implicaties voor het beleid aan de orde.


De opleiding omvat 2 taakopdrachten (projectwerken) met presentatie en bespreking in klasverband. De voorbereidingstijd is grotendeels binnen de opleidingsuren voorzien.
Wijzigingen in de milieuwetgeving worden op de voet opgevolgd en geintegreerd in het programma.De opleiding omvat 1 tot 2 bedrijfsbezoeken.

Reglementaire invullingen: Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen.
De opleiding omvat de wettelijk voorziene 150 u of 22 dagen waarvan minimum 18 contactdagen

 

Toelatingsvoorwaarden


Voor de opleiding niveau B geldt een diploma van hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig.
Om erkend te worden als extern milieucoördinator niveau B moet men beschikken over een diploma van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad en moet men minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in het beheersen en voorkomen van milieuhinder en risico’s in een bedrijf, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

 


Prakisch

 

Deze opleiding wordt jaarlijks aangeboden met wekelijkse lesdag, schoolvakanties uitgezonderd.

De opleiding B is geïntegreerd in de opleiding A. 

Deze opleiding gaat wekelijks door van 9u tot 16u30. De middagpauze valt tussen 12u30 en 13u. Broodjeslunch, water en warme dranken zijn inbegrepen in de prijs.

Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma wordt u bij elke les digitaal bezorgd.

De lessen gaan door in Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 op 10 min. wandelafstand van het station. De Academy promoot het openbaar vervoer, maar er is betalende parkeergelegenheid in de buurt. Meer informatie over bereikbaarheid.

 

Eindevaluatie

 

De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch open boek examen en het verdedigen van een eindwerk. De resultaten van de groepsopdrachten worden procentueel mee opgenomen in de eindbeoordeling.
Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers.Het getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie.
 


Prijs

 
Cf opleidingskalender www.prevent.be/kalender.
 

Deelnemers genieten gedurende de opleiding van onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail (€675).

Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. 

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt Prevent-Academy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Lesmomenten en inschrijvingen via de opleidingskalender of contacteer ons via academy [at] prevent [dot] be.