Mental health framework (BT People)

 

De gezondheids- en veiligheidsstrategie van het communicatiebedrijf BT People steunt op de overgang van een toestand van afhankelijkheid naar persoonlijke verantwoordelijkheid en samenwerking. De implementatie van hun “Mental health framework” (geestelijke gezondheidskader) leidde tot verbeteringen op het vlak van het welzijn, de investeringen in personeel, de productiviteit en de vermindering van het absenteïsme, ongeacht de klanttevredenheid.

De drie stappen van dit preventieschema zijn de bevordering en de preventie, de bescherming en de re-integratie. De bevordering van een goede geestelijke gezondheid en van het welzijn is een dagelijkse realiteit. De werknemers worden aangespoord tot kleine gedragsveranderingen, zoals in beweging blijven, gezond eten en drinken, contacten onderhouden met vrienden, en vooral hulp vragen. BT People streeft naar het tot stand brengen van de ideale arbeidsomstandigheden: veilig werk, gezonde werkplaatsen, beheerskwaliteit, ondersteuning door de hiërarchische lijn en opleiding van het personeel.

Wat betreft de secundaire preventie spreekt BT People over bescherming. Hier gaat het om het tijdig opsporen van de risicopersonen, om zo snel mogelijk te kunnen interveniëren. De werknemers wordt gevraagd een online vragenlijst in te vullen voor de evaluatie van de stressgerelateerde risico’s. Er worden vervolgens gesprekken georganiseerd met de risicopersonen om zo face-to-face oplossingen te vinden. Via de resultaten van de vragenlijst kan men ook de meest stressgevoelige diensten opsporen en vergelijken.

De laatste fase ten slotte is de herintegratie/interventie. Doel is de geestelijke gezondheids- en welzijnsproblemen op te lossen aan de hand van een reeks interventies op maat die de personen helpen om aan het werk te blijven of terug aan het werk te gaan zodra dit mogelijk is. In het kader van deze reeks ontwikkelt BT People momenteel een opleiding dringende hulpverlening bij geestelijke gezondheidsproblemen.

 

Bronnen: 

(1) Zie PreventActua 14/2008, Lancering van het Mental Health Pact. Het artikel gaat in op de akkoorden die werden gesloten tijdens de conferentie van 12 en 13 juni in Brussel en licht ze toe in het meer algemene kader van de Strategie van Lissabon.

(2) Mental Health and Work, produced by The Royal College of Psychiatrists for the cross governement Health Work and Well-being Programme, 17 maart 2008.

(3) Al het cijfermateriaal in dit artikel heeft betrekking op Groot-Brittannië en is afkomstig van de bovengenoemde studie.

(4) Mental Health at Work: Developing the business case, Policy Paper 8, The Sainsbury Center for Mental Health, Londen.

(5)  Mental Health in workplace settings, Consensus paper, Directorate-General for Health & Consumers, David McDaid, 2008.