Aanbod voor de veiligheidscoördinator

Wie de veiligheid op een bouwerf wil coördineren moet een specifieke kennis en vaardigheden bezitten. De wetgeving voorziet verschillende mogelijkheden tot het behalen van het getuigschrift van veiligheidscoördinator. Prevent Academy biedt in een samenwerking met de K.U.Leuven al deze mogelijkheden aan.

Eens het getuigschrift behaald, is het noodzakelijk om zich regelmatig bij te scholen. Jaarlijks wordt een uitgebreid en gevarieerd programma navorming  voor de veiligheidscoördinator aangeboden

Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A voor coördinatoren niveau B - Februari 2024

Veiligheidscoördinatoren niveau B die een getuigschrift van niveau A willen behalen en die aan de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voldoen - ingenieurs of academisch geschoolde architecten - kunnen zich inschrijven voor deze opleiding.

Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs - maart 2024

De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module.  

Specifieke bijscholing voor veiligheidscoördinatoren: communicatie op de werf (online, 19 december)

Op dinsdag 19 december organiseert Prevent een specifieke bijscholing over communicatie op de werf.
 
Aanleiding is het verschijnen van het KB basisveiligheidsopleiding van 7 april 2023 met een specifiek luik over communicatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Het veiligheids- en gezondheidsplan dient een aantal regels te bevatten met betrekking tot de verbale en non-verbale communicatie op de bouwplaats.
 
Hoe vul je dit in de praktijk in? We hebben gezocht naar een aantal voorbeelden om afspraken vast te leggen en informatie of instructies verstaanbaar te maken. Deze zijn afkomstig uit de bouw maar ook uit andere sectoren.

 

Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A - Oktober 2023

De opleiding bereidt de deelnemer voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau A conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Een coördinator niveau A mag zijn functie uitoefenen op alle bouwplaatsen.

Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B - Oktober 2023

De opleiding bereidt de deelnemer voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Een veiligheidscoördinator wordt aangesteld op bouwwerven waarbij twee of meerdere aannemers gelijkgesteld of achteraanvolgens betrokken zijn. Een coördinator niveau B mag zijn functie uitoefenen op alle bouwplaatsen, behalve bouwplaatsen met meer dan 5.000 mandagen waarvan de kostprijs meer bedraagt dan € 2,5 miljoen geïndexeerd en waar drie of meer aannemers gelijktijdig werken uitvoeren.

Opleiding ISO 45001 en interne audit

De opleiding biedt een kennismaking met de internationale norm voor veiligheid en gezondheid op het werk ISO 45001. De norm bevat eisen voor een geïntegreerd managementsysteem waarmee een organisatie de veiligheids- en gezondheidsrisico’s kan beheersen. 

Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B - April 2023

De opleiding bereidt de deelnemer voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Een veiligheidscoördinator wordt aangesteld op bouwwerven waarbij twee of meerdere aannemers gelijkgesteld of achteraanvolgens betrokken zijn. Een coördinator niveau B mag zijn functie uitoefenen op alle bouwplaatsen, behalve bouwplaatsen met meer dan 5.000 mandagen waarvan de kostprijs meer bedraagt dan € 2,5 miljoen geïndexeerd en waar drie of meer aannemers gelijktijdig werken uitvoeren.

Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A - April 2023

De opleiding bereidt de deelnemer voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau A conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Een coördinator niveau A mag zijn functie uitoefenen op alle bouwplaatsen.

Opleiding Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B - november 2022

De opleiding bereidt de cursist voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.  Bij bouwwerken gebeuren veel ongevallen. Het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen omschrijft een aantal preventieve maatregelen waarbij de veiligheidscoördinator een centrale rol speelt. Eén van de voorwaarden voor de uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator betreft de aanvullende vorming. De wetgever voorziet verschillende mogelijkheden. Men kan een opleiding volgen en deelnemen aan de eindevaluatie of mits zelfstudie het specifieke examen afleggen. Wie reeds preventieadviseur is kan de specifieke module van 4 dagen volgen. preventAcademy voorziet alle opties: de opleiding tot veiligheidscordinator niveau A  en niveau B, de module voor preventieadviseurs  het specifiek examen.

Specifieke bijscholing voor veiligheidscoördinatoren: stabiliteitsvoorzieningen bij bouw en verbouwingswerkzaamheden

Op woensdag 14 december organiseert Prevent een specifieke bijscholing over stabiliteitsvoorzieningen bij bouw en verbouwingswerkzaamheden.

Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs - maart 2023

De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module.

Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs - september 2022

De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module.

Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B - September 2022

De opleiding bereidt de cursist voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.  Bij bouwwerken gebeuren veel ongevallen. Het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen omschrijft een aantal preventieve maatregelen waarbij de veiligheidscoördinator een centrale rol speelt. Eén van de voorwaarden voor de uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator betreft de aanvullende vorming. De wetgever voorziet verschillende mogelijkheden. Men kan een opleiding volgen en deelnemen aan de eindevaluatie of mits zelfstudie het specifieke examen afleggen. Wie reeds preventieadviseur is kan de specifieke module van 4 dagen volgen. preventAcademy voorziet alle opties: de opleiding tot veiligheidscoördinator niveau A & niveau B, de module voor preventieadviseurs én het specifiek examen.

Module tot veiligheidscoördinator voor preventieadviseurs - maart 2022

De preventieadviseur die ook de functie van veiligheidscoördinator wil uitoefenen volgt bij voorkeur deze 4 daagse module.

Specifieke bijscholing voor veiligheidscoördinatoren: werfinrichting, circulatieplannen en evacuatiewegen op de werf

Op woensdag 15 december organiseert Prevent een specifieke bijscholing over circulatieplannen en evacuatiewegen op de werf.

Specifieke bijscholing voor veiligheidscoördinatoren en preventieadviseurs: toepassen van nieuwe technieken in de bouw

Op donderdag 23 september organiseert Prevent een specifieke bijscholing over het toepassen van nieuwe technieken in de bouw. Dit verloopt online, via Webex.

Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B - Oktober 2021

De opleiding bereidt de cursist voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.  Bij bouwwerken gebeuren veel ongevallen. Het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen omschrijft een aantal preventieve maatregelen waarbij de veiligheidscoördinator een centrale rol speelt. Eén van de voorwaarden voor de uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator betreft de aanvullende vorming. De wetgever voorziet verschillende mogelijkheden. Men kan een opleiding volgen en deelnemen aan de eindevaluatie of mits zelfstudie het specifieke examen afleggen. Wie reeds preventieadviseur is kan de specifieke module van 4 dagen volgen. preventAcademy voorziet alle opties: de opleiding tot veiligheidscoördinator niveau A & niveau B, de module voor preventieadviseurs én het specifiek examen.

Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A - Oktober 2021

De niveau A opleiding omvat naast de algemene kennis ook de vereiste kennis tot het coördineren van veiligheid op grote en industriële werven en het opstellen van een coördinatiestructuur.  Bij bouwwerken gebeuren veel ongevallen. Het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen omschrijft een aantal preventieve maatregelen waarbij de veiligheidscoördinator een centrale rol speelt. Eén van de voorwaarden voor de uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator betreft de aanvullende vorming. De wetgever voorziet verschillende mogelijkheden. Men kan een opleiding volgen en deelnemen aan de eindevaluatie mits zelfstudie het specifieke examen afleggen. Wie reeds preventieadviseur is kan de specifieke module van 4 dagen volgen. preventAcademy voorziet alle opties: de opleiding tot veiligheidscoördinator niveau A & niveau B. De module voor preventieadviseurs én het specifiek examen.

Veiligheidscoördinator op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau B

De opleiding bereidt de cursist voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau B conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Veiligheidscoördinatie op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen Niveau A

De niveau A opleiding omvat naast de algemene kennis ook de vereiste kennis tot het coördineren van veiligheid op grote en industriële werven en het opstellen van een coördinatiestructuur.