Kan u mij meer info geven over de eindevaluatie?

 

Waaruit bestaat de eindevaluatie?

Voor de meeste opleidingen bestaat de eindevaluatie uit 4 pijlers:

  • het uitwerken van taakopdrachten/projectwerken gedurende de opleiding (vaak groepswerk met klassikale presentatie);
  • actieve aanwezigheid gedurende de lessen (indien meer dan 10% afwezigheid kan een extra opdracht worden opgelegd of kan deelname aan het examen geweigerd worden);
  • deelname aan een theoretisch examen;
  • de verdediging van een eindwerk.

Voor elke opleiding liggen de accenten wat anders, een omschrijving vind je op de webpagina van elke opleiding. Gedetailleerde informatie wordt bij de introductie van elke opleiding meegegeven.

Wordt mijn behaalde score voor elk eindevaluatieonderdeel en in het totaal meegedeeld?

De behaalde score wordt niet op je getuigschrift vermeld, noch systematisch meegedeeld. Indien nood aan feedback mag je dit bij de projectleider via e-mail opvragen gedurende hetzelfde kalenderjaar, de werkelijke scores kunnen pas na de proclamatie worden meegedeeld.

Vermits elke opleiding een zeer heterogeen publiek bevat, verschillende opleidingsachtergronden , ervaringen, leeftijd, werksituaties enz. zou het vermelden op het getuigschrift van een kwantitatieve beoordeling niet correct geïnterpreteerd kunnen worden. Prevent-Academy opteert bovendien om bij het onderwijs van volwassenen een expeditie i.p.v.een competitiemodel te hanteren. Samenwerken gaat voor op individuele prestaties. Het getuigschrift geeft daarom enkel mee wat echt belangrijk is: men heeft de noodzakelijke deskundigheid verworven.

Ik volgde eerder de volledige opleiding maar nam niet of niet volledig deel aan de eindevaluatie. Kan ik nog deelnemen en het getuigschrift behalen?

Wie na september 2008 een opleiding aanvatte kan nog tot één jaar na het beëindigen examens afleggen.

Er zijn jaarlijks 3 examenperiodes: begin september, begin februari en eind juni. Je neemt minstens 6 weken voor de examenperiode contact op. Je wordt vrijgesteld van de reeds met succes afgelegde examenonderdelen. Indien je een eindwerk dient te verdedigen volg je de de procedure zoals bepaald in de praktische modaliteiten, voorgesteld bij introductie van de cursussen.

Ik ben niet geslaagd, kan ik nogmaals deelnemen?

Je kan 2 maal deelnemen aan elk af te leggen onderdeel van de eindevaluatie zonder extra kosten. Wanneer je opnieuw een onvoldoende behaalt en nog een poging wil wagen dien je de opleiding opnieuw te volgen.